Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Štefan Láni

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.02.1938 ✞ Dátum úmrtia: 30.01.2018

Miesto pohrebu: na cintoríne v Lozorne Dátum a čas pohrebu: 02.02.2018 14:45

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedo, brat, švagor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v piatok 2. februára 2018 o 14:45 hod. na cintoríne v Lozorne. Zádušná sv. omša bude o 14:00hod. v miestnom kostole.

Parte