Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Štefan Kučera

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 07.09.1946 ✞ Dátum úmrtia: 15.10.2016

Miesto pohrebu: Starý cintorín, Cintorín, Ul. 1. mája, Malacky Dátum a čas pohrebu: 21.10.2016 14:45

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil otec, dedo, brat, švagor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime na starom cintoríne v Malackách.Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v dolnom kostole.

Parte