Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Štefan Hromkovič

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 31.10.1938 ✞ Dátum úmrtia: 15.07.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

 1. #

  rodina Danihelova - 23.07.2017

 2. #

  Rod ina Matušková - 20.07.2017

 3. #

  rodina Slezáková - 19.07.2017

 4. #

  Ján Diviak - 17.07.2017

 5. #

  rod. Matúšková - 17.07.2017

 6. #

  rodina Masaryková - 17.07.2017

 7. #

  rodina Čelechovská - 17.07.2017

 8. #

  rod. Matúšková - 17.07.2017

  Anjel k zemi hlavu kloní. Je tu ticho. Sú tu oni. SPOMIENKY. Šum lístia chladom preznieva. Neostane nič, len vetra pieseň posledná. Úprimnú sústrasť.

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo, pradedo, svokor, svat

O pohrebe

Parte