Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Štefan Bednárik

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 02.05.1933 ✞ Dátum úmrtia: 24.02.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 28.02.2019 15:00

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 24. februára 2019 vo veku 85 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy Štefan BEDNÁRIK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 28. februára 2019 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.Zádušná sv. omša bude o 14:00 hodine vo Františkánskom kostoleVšetkých svätých.

Parte