Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ružena Zavradská

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 31.08.1931 ✞ Dátum úmrtia: 22.11.2021

Miesto pohrebu: Gajary Dátum a čas pohrebu: 25.11.2021 14:30

  1. #

    Terezia Kubičková z rodinou - 24.11.2021

    Odpočivajte v pokoji pani ruženka

  2. #

    ecker - 23.11.2021

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime vo štvrtok 25. 11. 2021 o 14:30 hodine na cintoríne v Gajaroch.

Parte