Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ružena Vlčková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 10.01.1951 ✞ Dátum úmrtia: 21.12.2017

Miesto pohrebu: na cintoríne v Lozorne Dátum a čas pohrebu: 27.12.2017 15:00

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša matka, babka, sestra, švagriná, teta

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v stredu 27.decembra 2017 o 15:00 hod. na cintoríne v Lozorne. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v miestnom rím. kat. kostole.

Parte