Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Rudolf Vavro

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.08.1949 ✞ Dátum úmrtia: 25.04.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 27.04.2018 13:30

  1. #

    Dagmar Tumova - 28.04.2021

    Rudi, spomíname

  2. #

    PS - 25.04.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 25. apríla 2018 vo veku 68 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor, svat, strýko, priateľ a známy Ing.Rudolf VAVRO

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 27. apríla 2018 o 13:30 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte