Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Rudolf Spusta

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 02.04.2020

Miesto pohrebu: Malacky Dátum a čas pohrebu: -

  1. #

    Maglenová Marcela - 14.04.2020

    úprimnú sústrasť celej rodine

  2. #

    Vladimír Ecker - 03.04.2020

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v úzkom kruhu rodiny. Smútiaca rodina

Parte