Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Rudolf Pfeiler

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 23.03.1932 ✞ Dátum úmrtia: 06.04.2018

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 10.04.2018 14:30

  1. #

    Peter a Otília Procházkovci - 09.04.2018

    Rudko - nikdy na teba nezabudneme

  2. #

    hela jurkovicova - 06.04.2018

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil otec, starý otec, prastarý otec, brat, svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v utorok 10.apríla 2018 o 14:30 hod. na novom cintoríne v Malackách. Telesné pozostatky budú prevezené na spopolnenie.

Parte