Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Rudolf Martiš

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 23.10.1937 ✞ Dátum úmrtia: 08.05.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    Lidka s rodinou - 19.05.2017

  2. #

    rod.Kamenistá - 10.05.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo, pradedo, brat, švagor, strýko, kmotor, svokor, svat

O pohrebe

Parte