Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Rudolf Leskovský

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 12.11.1926 ✞ Dátum úmrtia: 25.11.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    Dušan Pavlík - 29.11.2016

  2. #

    Mikuláš Stískal - 29.11.2016

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš manžel, otec, dedo, pradedo, brat, švagor, strýko, krstný otec, svokor, svat

O pohrebe

Parte