Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Rudolf Kolony

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 28.02.1937 ✞ Dátum úmrtia: 16.09.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 18.09.2018 15:00

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 16.09.2018 vo veku 84 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, svokor, strýko, priateľ a známy RUDOLF KOLONY

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 18.09.2018 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte