Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Rozália Zajíčková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 16.07.1938 ✞ Dátum úmrtia: 30.11.2018

Miesto pohrebu: na cintoríne v Lozorne Dátum a čas pohrebu: 04.12.2018 15:00

  1. #
  2. #

    Ing. Sylvia Emríšek Sadovská - 03.12.2018

    Úprimnú sústrasť celej rodine, je nám veľmi ľúto, s láskou budeme spomínať a nikdy na ňu nezabudneme. Sylvia s rod.

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v utorok 4.decembra 2018 o 15:00 hod. na cintoríne v Lozorne . Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v miestnom kostole.

Parte