Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Rozália Tomeková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 24.02.1927 ✞ Dátum úmrtia: 26.05.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    Ftačnikovci - 29.05.2017

  2. #

    Tedlovci - 29.05.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, babka, prababka, švagriná, teta, svokra

O pohrebe

Parte