Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Rozália Hurbanová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 29.08.1957 ✞ Dátum úmrtia: 06.09.2018

Miesto pohrebu: na cintoríne v Gajaroch Dátum a čas pohrebu: 11.09.2018 15:45

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v utorok 11. septembra 2018 o 15:45hod. na cintoríne v Gajaroch. Zádušná sv. omša bude o 15:00 hod. v miestnom kostole.

Parte