Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Rozália Bučková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.10.1932 ✞ Dátum úmrtia: 15.08.2021

Miesto pohrebu: Gajary Dátum a čas pohrebu: 20.08.2021 16:45

  1. #

    ecker - 18.08.2021

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v piatok 20. 08. 2021 o 16:45 hodine na cintoríne v Gajaroch. Zádušná svätá omša bude o 16:00 hodine v miestnom kostole.

Parte