Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Robert Tomek

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 20.12.1924 ✞ Dátum úmrtia: 27.04.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    Tedlovci - 03.05.2017

  2. #

    rodina Ftačnikova - 28.04.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, stareček, prastareček, švagor, strýko, svokor

O pohrebe

Parte