Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Peter Žitniak

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 11.11.1965 ✞ Dátum úmrtia: 31.07.2020

Miesto pohrebu: Malacky - Nový cintorín Dátum a čas pohrebu: 30.09.2020 14:00

  1. #

    ecker - 29.09.2020

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime uložením urny na novom cintoríne v Malackách

Parte