Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Peter Vrablic

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 23.06.1953 ✞ Dátum úmrtia: 12.09.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 14.09.2016 16:30

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš švagor, strýko

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime na cintoríne v Jakubove.Zádušná sv. omša bude o 16:00 hod. v miestnom kostole.

Parte