Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Peter Lukšic

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 20.05.1948 ✞ Dátum úmrtia: 27.02.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 04.03.2019 15:00

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 27. februára 2019 vo veku 70 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor, svat, strýko, priateľ a známy Peter LUKŠIC

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 4. marca 2019 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv. omša bude o 13:30 hodine vo Františkánskom kostole Všetkých svätých.

Parte