Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Peter Dubrava

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 22.11.1948 ✞ Dátum úmrtia: 20.02.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 27.02.2019 13:30

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 20. februára 2019 vo veku 70 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, svokor, brat, švagor, priateľ a známy Ing. Peter DUBRAVA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať 27. februára 2019o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku,odkiaľ bude prevezený do krematória.

Parte