Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Pavol Svetlík

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 28.04.1957 ✞ Dátum úmrtia: 03.05.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 07.05.2019 15:00

  1. #

    Tibor Schottert - 06.05.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 3. mája 2019 vo veku 62 rokov
zomrel náš milovaný brat, švagor, strýko, priateľ a známy
Pavol SVETLÍK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať dňa 7 . mája 2019 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.Zádušná sv.omša bude o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte