Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Pavel Vavák

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 28.05.1938 ✞ Dátum úmrtia: 21.04.2020

Miesto pohrebu: V úzkom kruhu rodiny Dátum a čas pohrebu: -

  1. #

    Anna Hlavenková - 09.07.2020

    Odpočívajte v pokoji pán Vavák. Chýbate nám.

  2. #

    ecker - 22.04.2020

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

Parte