Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Pavel Uhelna

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 03.04.1949 ✞ Dátum úmrtia: 22.06.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedo, pradedo, svokor, svat

O pohrebe

Parte