Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Pavel Škrabák

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 28.09.1943 ✞ Dátum úmrtia: 09.07.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    Palo Matušek - 22.07.2017

  2. #

    sestrička - 14.07.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo, švagor, krstný otec, svokor, svat

O pohrebe

Parte