Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Oskar Chocholatý

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 27.04.1936 ✞ Dátum úmrtia: 25.09.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 27.09.2017 16:45

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš manžel, otec, brat, švagor

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v stredu 27. septembra 2017 o 16:45 hod. na cintoríne v Jakubove. Zádušná sv. omša bude o 16:00hod. v miestnom v kostole.

Parte