Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Oľga Ifková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.12.1931 ✞ Dátum úmrtia: 19.02.2018

Miesto pohrebu: na starom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 23.02.2018 14:45

  1. #

    J. Purdjakova - 22.02.2018

  2. #

    J. Purdjakova - 22.02.2018

    Maji, úprimnú sústrasť

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, babka, prababka, sestra, teta, krstná mama, švagriná

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v piatok 23. februára 2018 o 14:45 hod. na starom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v dolnom kostole.

Parte