Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Miroslav Mikulášek

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 02.10.1956 ✞ Dátum úmrtia: 07.06.2021

Miesto pohrebu: Jakubov Dátum a čas pohrebu: 10.06.2021 15:45

  1. #

    Róbert Černý - 12.06.2021

    Úprimnú sústrasť

  2. #

    ecker - 09.06.2021

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime vo štvrtok 10. júna 2021 o 15:45 hod. na cintoríne v Jakubove. Zádušná sv. omša bude o 15:00 hod. v miestnom kostole.

Parte