Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Miroslav Jurica

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 08.03.1948 ✞ Dátum úmrtia: 01.09.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    Jaroslav Vaček - 07.09.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil druh, otec, dedo, kamarát

O pohrebe

Parte