Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Milan Taraba

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.05.1952 ✞ Dátum úmrtia: 13.02.2017

Miesto pohrebu: Nový cintorín, Nový cintorín, Cesta mládeže, Malacky Dátum a čas pohrebu: 18.02.2017 14:00

 1. #

  Peter - 04.04.2017

 2. #

  Navara vratko - 25.02.2017

 3. #

  rod. Masaryková - 20.02.2017

 4. #

  rod.Stískalová - 17.02.2017

 5. #

  r. Kujanova - 17.02.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo, švagor, strýko, kamarát

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v sobotu 18.februára 2017 o 14:00 hod. na novom cintoríne.Pochovaný bude na starom cintoríne.

Parte