Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Milan Jurkovič

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 20.02.1955 ✞ Dátum úmrtia: 10.02.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

 1. #

  r. Žemberova - 01.03.2017

 2. #

  Helenka - 18.02.2017

 3. #

  rodina Rybianská - 15.02.2017

  Vážená smútiaca rodina, dovoľte nám, touto cestou vyjadriť vám hlbokú a úprimnú sústrasť.

 4. #

  pľúcna ambulancia - 14.02.2017

 5. #

  rod. Príbilová - 14.02.2017

 6. #

  Katka Pollakova - 14.02.2017

 7. #

  rod.Andilova - 14.02.2017

 8. #

  rod. Rybianská - 14.02.2017

 9. #

  rod.Smahlikova - 14.02.2017

 10. #

  Štefan a Daniela - 14.02.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil otec, dedo, brat, švagor, strýko, krstný otec, svokor, svat, kamarát

O pohrebe

Parte