Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Milan Horecký

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 20.07.1945 ✞ Dátum úmrtia: 11.06.2021

Miesto pohrebu: Gajary Dátum a čas pohrebu: 15.06.2021 14:45

  1. #

    Róbert Černý - 12.06.2021

    Úprimnú sústrasť

  2. #

    ecker - 11.06.2021

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v utorok 15. júna o 14:45 hodine na cintoríne v Gajaroch. Zádušná svätá omša bude o 14:00 hodine v miestnom kostole.

Parte