Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Milan Hamburg

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 02.04.1955 ✞ Dátum úmrtia: 30.03.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš manžel, otec, dedo, brat, krstný otec, švagor, strýko, svokor

O pohrebe

Parte