Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Michal Král

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 27.03.1942 ✞ Dátum úmrtia: 22.10.2016

Miesto pohrebu: Starý cintorín, Cintorín, Ul. 1. mája, Malacky Dátum a čas pohrebu: 26.10.2016 14:45

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo, pradedo, brat, švagor, strýko, svokor

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime na starom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v dolnom kostole.

Parte