Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Michal Hajdin

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 31.10.1928 ✞ Dátum úmrtia: 21.07.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš otec, dedo, pradedo, krstný otec, strýko, svokor, svat

O pohrebe

Parte