Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Martin Valent

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 07.11.1926 ✞ Dátum úmrtia: 27.09.2017

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 02.10.2017 14:00

  1. #
  2. #

    rod. Alenová - 02.10.2017

    Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

  3. #

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo, pradedo, strýko, svokor

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v pondelok 2.októbra 2017 o 14:00 hod. na novom cintoríne. Telesné pozostatky budú prevezené na kremáciu.

Parte