Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Martin Černý

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 12.02.1935 ✞ Dátum úmrtia: 02.10.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 05.10.2016 14:45

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš otec, dedo, pradedo, brat, švagor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime na cintoríne v Kostolišti. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v miestnom kostole.

Parte