Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Marta Hlavačková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 04.12.1944 ✞ Dátum úmrtia: 24.11.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    Silvia Bariciakova - 25.11.2016

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá sestra, švagriná, teta, krstná mama

O pohrebe

Parte