Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Marta Burzíková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 12.04.1951 ✞ Dátum úmrtia: 30.06.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 08.07.2019 13:30

  1. #

    jan galbavy - 23.09.2020

  2. #

    Tibor Schottert - 02.07.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 30. júna 2019 vo veku 68 rokov zomrela
naša milovaná mama, babka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, teta, priateľka a známa
Marta BURZÍKOVÁ
rod. Hochelová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 8. júla 2019 o 13:30 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte