Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Marta Balážiková

Miesto narodenia: Dátum narodenia: Dátum úmrtia ✞ Dátum úmrtia: 13.09.2020

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 16.09.2020 13:30

 1. #

  Karol Dančo - 19.09.2020

  Celej rodine úprimnú sústrasť. Na Martušku mám spomienku keď nastúpila do podniku OPTIMA, zlaté, milé, usmiate dievčatko. Smutno mi je ako rodine, strašná bolesť.

 2. #

  Patrik benčík - 18.09.2020

 3. #

  Jozef Pekarovič - 17.09.2020

  uprimnu sústras celej rodine

 4. #

  Karol Repčík - 17.09.2020

  Martula,odpočívaj v pokoji

 5. #

  Pavol - 16.09.2020

  Čas ubieha a nevráti,čo vzal.Len láska,ucta a spomienky mi srdci zostanú mila Martuľka

 6. #

  neter Eva s rodinou - 16.09.2020

  Nikdy na Teba nezabudneme. Odpočívaj v pokoji Martula.

 7. #

  Manžel - 16.09.2020

  Myslím a spomínam si na Teba draha Martuľka

 8. #

  Kolegovia FROP a.s. Hlohovec - 16.09.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Martula, odpočívaj v pokoji.

 9. #

  Anna Lihosithova - 15.09.2020

  Uprimnu sustrast Palkovi i celej rodine Martuška.odpocivaj v.pokoji

 10. #

  rodi Pivovarčiová - 15.09.2020

 11. #

  Milan Spál - 15.09.2020

  Martuška odpočívaj v pokoji, úprimnú sústrasť celej rodine

 12. #

  Rudolfoví - 15.09.2020

  Úprimnú sústrasť

 13. #

  MIRO KOLLáR - 15.09.2020

 14. #
 15. #

  Oľga Nemčeková/Pucheľová - 15.09.2020

  Martuška,spolužiačka moja milá,odpočívaj v pokoji, nikdy na Teba nezabudnem.Pali,úprimnú sústrasť.

 16. #

  neter Hana s rod. - 15.09.2020

  V srdci navždy zostaneš odpočívaj v pokoji Martula

 17. #

  rod.Smatanová - 15.09.2020

  Želáme úprimnú sústrasť

 18. #

  Andrej a Lucia Pavlovičovi - 15.09.2020

  Úprimnú sústrasť v hlbokom zármutku.

 19. #

  Neter Zuzana s rodinou - 15.09.2020

  Nikdy nestratíme niekoho, koho máme vo svojom srdci... Martulka, odpočívaj v pokoji.

 20. #

  Neter Martina s rod. - 14.09.2020

  Odpočívaj v pokoji

 21. #

  Pačko - 14.09.2020

  Odpočívaj v pokoji

 22. #

  Zuzana Pavlovičová s rodinou - 14.09.2020

  Úprimnú sústrasť v ťažkej chvíle

 23. #

  Manžel - 14.09.2020

 24. #

  PS Tibor Schottert - 14.09.2020

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 13. septembra 2020
vo veku 68 rokov zomrela naša milovaná
manželka, sesternica, švagriná, neter, teta, priateľka a známa
Marta BALÁŽIKOVÁ
rod. Želonková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 16. septembra 2020 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte