Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Varcholová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 21.11.1941 ✞ Dátum úmrtia: 17.06.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša milovaná matka, babka, prababka, sestra, svokra, svatka

O pohrebe

Parte