Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Smolinská

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 09.10.1934 ✞ Dátum úmrtia: 08.11.2017

Miesto pohrebu: na cintoríne v Plaveckom Štvrtku Dátum a čas pohrebu: 12.11.2017 15:00

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša matka, babka, prababka, švagriná, teta, krstná mama, svokra

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v nedeľu 12.novembra 2017 o 15:00 hod. na cintoríne v Plaveckom Štvrtku. Zádušná sv. omša bude o 16:00 hod. v miestnom rímskom - katolíckom kostole.

Parte