Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Rozenbergerová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 17.02.1939 ✞ Dátum úmrtia: 02.10.2021

Miesto pohrebu: Plavecký Štvrtok Dátum a čas pohrebu: 02.10.2021 14:45

  1. #

    Iveta - 21.10.2021

  2. #

    ecker - 04.10.2021

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S našou drahou zosnulou sa rozlúčime vo štvrtok 07. októbra 2021 o 14:45 hodine na cintoríne v Plaveckom Štvrtku. Zadúšná svätá omša bude o 14:00 hodine v miesntom kostole.

Parte