Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

MÁRIA REČNÁ

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 12.09.1939 ✞ Dátum úmrtia: 21.08.2023

Miesto pohrebu: Rohožník Dátum a čas pohrebu: 24.08.2023 16:45

  1. #

    Ľudmila Olivová - 21.08.2023

    Úprimnú sústrasť celej rodine 🕯️

  2. #

    ecker - 21.08.2023

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime vo štvrtok 24.08.2023 o 16:45 hodine na cintoríne v Rohožníku. Zádušná sv. omša bude o 16:00 hod. v miestnom kostole.

Parte