Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Poláková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.09.1925 ✞ Dátum úmrtia: 17.10.2016

Miesto pohrebu: Starý cintorín, Cintorín, Ul. 1. mája, Malacky Dátum a čas pohrebu: 20.10.2016 12:45

  1. #

    Peter - 30.11.2022

  2. #

    Vnučka Zuzana - 20.10.2016

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá mama, babka, prababka, praprababka, švagriná, teta, svokra

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime na starom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 12:00 hod. v dolnom kostole.

Parte