Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Moravčíková rod. Kadlecová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 28.03.1929 ✞ Dátum úmrtia: 08.07.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša matka, babka, prababka, sestra, švagriná, teta, krstná mama

O pohrebe

Parte