Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Mihályová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 08.09.1941 ✞ Dátum úmrtia: 24.03.2018

Miesto pohrebu: Starý cintorín, Cintorín, Ul. 1. mája, Malacky Dátum a čas pohrebu: 27.03.2018 15:00

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, babka, prababka, sestra, teta, svokra, svatka

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v utorok 27.marca 2018 o 15:00 hod. na starom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 14:15 hod. v dolnom kostole.

Parte