Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Marušková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 17.12.1938 ✞ Dátum úmrtia: 08.12.2017

Miesto pohrebu: na cintoríne v Gajaroch Dátum a čas pohrebu: 14.12.2017 14:45

  1. #

    rod. Hlavicova - 13.12.2017

  2. #

    Rod. Janská - 13.12.2017

  3. #

    rod.Vícenova - 13.12.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša matka, babka, prababka, sestra, švagriná, teta, krstná mama, svokra, svatka

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime vo štvrtok 14.12. 2017 o 14:45hod. na cintoríne v Gajaroch. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v miestnom kostole.

Parte