Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Kučerová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 15.01.1942 ✞ Dátum úmrtia: 15.11.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 19.11.2018 13:30

  1. #

    Miroslav s rodinou - 07.01.2021

  2. #

    Jozef s Ivetov - 08.03.2020

  3. #

    PS - 16.11.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 15. novembra 2018 vo veku 76 rokov zomrela naša milovaná manželka, mama, babka, prababka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa Mária KUČEROVÁ rod. Balatová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 19. novembra 2018 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv.omša bude v kostole Krista Kráľa v Šulekove o 12:30hodine.

Parte