Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Kubišová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 07.03.1936 ✞ Dátum úmrtia: 18.03.2022

Miesto pohrebu: Kuchyňa Dátum a čas pohrebu: 20.03.2022 13:45

 1. #

  Rodina Osuská - 20.03.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine. R.I.P.

 2. #

  Mária Palková - 19.03.2022

  Nech odpočíva v pokoji a svetlo večné nech jej svieti. Úprimnú sústrasť celej jej rodinke, ktorú nadovšetko milovala...

 3. #
 4. #

  ecker - 18.03.2022

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S našou drahou zosnulou sa rozlúčime v nedeľu 20. marca 2022 o 13:45 hodine na cintoríne v Kuchyni. Zádušná svätá omša bude o 13:00 hodine v miestnom kostole.

Parte